В июне 2019 года состоится знаменательное событие на казахстанском рынке

В июне 2019 года состоится знаменательное событие на казахстанском рынке

В июне 2019 года состоится знаменательное событие на казахстанском рынке медицинской диагностики - запуск молекулярной клинико-диагностической лаборатории совместно с медицинским диагностическим фондом Seegene, являющимся лидером диагностического рынка Кореи на протяжении последних 30 лет.

Данная лаборатория будет оснащена высокотехнологичным инновационным оборудованием для выполнения медицинских исследований по 150 наименованиям биохимической, иммунологической и молекулярной диагностики различных заболеваний.

Открытие совместной диагностической лаборатории в Казахстане позволит внедрить уникальную технологию мультиплексной полимеразной цепной реакции Seegene в режиме реального времени и распространить ее на соседние страны СНГ.

Новейшая автоматизированная система одномоментной идентификационной диагностики в режиме реального времени будет внедрена в лабораторно - диагностическом центре Алматы Seegene-MPK, для повышения уровня компетентности и квалификации казахстанских специалистов.

На сегодняшний день первая группа состоящая из 4 казахстанских специалистов лаборатории Seegene-MPK уже проходят специализированное обучение по молекулярной диагностике в Корее.

4 июня будет завершен 3-х месячный курс подготовки, в который входят обучение и трансплантация методов множественной диагностики в области инфекционных заболеваний, таких как респираторные заболевания и кишечные бактериальные инфекции, передача новейших технологий контроля и функционирования института медицинской диагностики на базе лаборатории Seegene.

Алматыда Кореямен бірлескен клиника ашылды

Алматыда Кореямен бірлескен клиника ашылды

Алматыда обыр скринингі мен молекулалық диагностика жасайтын жоғары технологиялы медицина орталығы ашылды. Бұл орталық Оңтүстік Корея елімен бірлескен жоба аясында іске қосылды. 

Халықтың өмір сүру жа­сының ұзаруына және жаңа технологиялардың дамуына байланысты медициналық қызметтерді тұтыну көлемі жылдан-жылға артып келеді. Бұл ретте Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанның үшінші жаң­ғыруы: жаһандық бәсе­кеге қабілеттілік» атты Жол­дауын­да бизнесті қайта реттеу бо­йын­ша жүйелі шаралар легін қабылдауды тапсырғаны белгілі. Оның ішінде жеке қызмет көрсету секторын, сондай-ақ медицина саласын да дамыту көзделген болатын. Былтыр ел Үкіметі ден­саулық сақтау жүйесін қай­­та реттеу бойынша ауқым­ды жұмыс атқарды. Биз­неске кедергілерді қыс­қар­ту нәтижесінде жеке ұсы­нушылардан медициналық қызметтерді сатып алу үлесі 2017 жылғы 8%-тен 2018 жылы 13 %-ке дейін артты. Өткен жылы денсаулық сақтау саласына салынған инвестиция көлемі 50%-ке көбейіп, 91,4 млрд теңгені құрады. Жеке инвестиция үлесі 2016 жыл­ғы деңгейге шаққанда 90%-ке (23,3 млрд теңгеден 44,2 млрд теңгеге дейін) дейін артты. Алматыда іске қосыл­ған оңтүстіккореялық амбула­торлық клиника Орталық Азия аумағындағы шетелдік инвестиция есебінен салынған алғашқы медициналық мекеме. Емханада тиімді ота жасау жүйелері мен Корея­дан жеткізілген озық диаг­ностикалық технологиялар бар. Сонымен қатар Сингапур технологиялары да пайдаланылады. Обыр скринингін жү­зеге асыру үшін Сеул ұлт­тық университеті жа­нын­­дағы BIOiNFRA ғы­лыми биологиялық компания­сы обырды анықтау үдерісіне толық техникалық қолдауды қамтамасыз етпек. Ал син­гапурлық компания (POCT MDx) One Biomed молекулалық диагностикасына негізделген генетикалық және жұқпалы ауруларға зерттеулер жүргізу үшін техникалық серіктес бола­ды. Сонымен қатар клиника Кореядағы жетекші зерт­ханалардың бірі Seegene Medical Foundation инвестицияларын тартып, Қазақстанда орталықтандырылған зерт­ханалық желіні құру ісімен айналысады. MPKQAZ Қа­зақстанда операциялық ме­неджментті кореялық медицина мамандары жүргізетін медициналық компаниялар тобын құруға ниетті. Емхана пациенттерге жүйелі және қолайлы қызмет көрсетуді қамтамасыз етіп қана қоймай, кореялық дәрігерлердің көмегімен жан-жақты жүйелі сапалық бақылау жүргізеді. MPKQAZ бас директоры, профессор Ғалымжан Тоғызбаев бұл клиника Қа­зақ­­стан мен Кореяның ын­ты­­мақтастығының, атап айтқанда, «blood mix» жарқын мысалы болып отырғанын жеткізді. 5 жылдан соң Medical Partners Korea Qazaqstan емханасы Қазақстандағы алғашқы шет­елдік медициналық клиника ретінде Корея қор на­рығы қатысушыларының қауым­дастығына (KOSDAQ) кіруді жоспарлап отыр. «MPKQAZ Кореяның озық медициналық технологияларын және қызмет көрсету саласындағы бай тәжірибесін қолдану арқылы пациенттерге қызмет көрсету жүйесі мен көп ұлттық медициналық операция жүйесін құруға әзір», дейді медициналық директор, кардиолог-дәрігер Хисук Мин. «Егемен-ақпарат»

Толығырақ: https://egemen.kz/

Был проведен казахстанско-южнокорейский бизнес форум

Был проведен казахстанско-южнокорейский бизнес форум

22 Апреля в г. Нур-Султан в ходе официального визита Президента Республики Корея г-на Мун Чжэ Ин в Республику Казахстан был проведен казахстанско-южнокорейский бизнес форум, в рамках состоялось торжественное подписание Соглашения между «Medical Partners Korea» и «Национальной компанией «KAZAKH INVEST» , и  Меморандума о Сотрудничестве между «Medical Partners Korea» и КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы».  В работе казахстанско-южнокорейского бизнес-форума приняли участие свыше 500 представителей деловых кругов обеих стран.

Это высокое по значимости событие является огромной поддержкой  дальнейшего плодотворного сотрудничества казахстанской и корейской сторон, основная цель которого  внедрение корейских технологий в сфере медицины в систему здравоохранения Казахстана.

В рамках сотрудничества планируется реализация следующих инвестиционных инициатив:

- создание Госпиталя в рамках приватизации государственной больницы в Республике Казахстан, включающего центр спины, центр глаза, центр пластической хирургии, диагностический центр и центр менеджмента боли, с внедрением корейских технологий в сфере медицины, в т.ч. системы менеджмента медицинскими организациями;

- развитие фармацевтической компании для локализации производства инновационных лекарственных препаратов в Республике Казахстан;

- внедрение в Республике Казахстан медицинских информационных технологий;

- создание фонда прямых инвестиций.  

     Планируемый срок реализации Проекта – 3 года;

     Планируемое число новых рабочих мест 1000 человек.

 

Инвестиции в здравоохранение

Инвестиции в здравоохранение

В Алматы начала действовать амбулаторная поликлиника, в которой адаптированы эффективные операционные системы и передовые диагностические технологии из Южной Кореи и Сингапура.

Новый сверхтехнологичный медицинский центр займется скринингом рака и молекулярной диагностикой. Это первое медицинское учреждение на территории Центральной Азии, которое полностью создано за счет иностранных инвестиций.

Кстати, Правительством РК за прошедший год проделана большая работа по дерегулированию системы здравоохранения. В результате сокращения барьеров для бизнеса увеличилась доля закупа медицинских услуг у частных поставщиков – с 8% в 2017 году до 13% в 2018-м. В прошедшем году на 50% вырос объем инвестиций в здравоохранение, составив 91,4 млрд тенге. Доля частных инвестиций увеличилась на 90% (с 23,3 до 44,2 млрд тенге) к уровню 2016-го.

Как отмечается в Послании Президента «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», необходимо «принять комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. Должны быть обеспечены высокоэффективные ранняя диагностика и лечение рака на основе передового международного опыта».

В связи с этим специально для осуществления скрининга рака научная биологическая компания BIOiNFRA при Сеульском национальном университете будет обеспечивать техническую поддержку всего процесса диагностики опасной болезни. Для проведения исследований генетических и инфекционных заболеваний посредством молекулярной диагностики (POCT MDx) One Biomed в качестве партнера привлекается сингапурская компания.

Кроме того, клиника будет привлекать инвестиции из Seegene Medical Foundation, одной из ведущих лабораторий в Корее, и работать над созданием централизованной лабораторной сети в Казахстане.

ТОО «Medical Partners Korea Qazaqstan» (MPK QAZ), основанное казахстанскими инвесторами совместно с корейской международной компанией в сфере здравоохранения Medical Partners Korea (MPK), намерено создать в Казахстане группу медицинских компаний, операционный менеджмент которых будет осуществляться корейскими медицинскими специалистами.

Генеральный директор MPK QAZ профессор Галымжан Тогизбаев отметил, что новая клиника послужит примером предметного сотрудничества Казахстана и Кореи, так называемого blood mix. Через 5 лет поликлиника Medical Partners Korea Qazaqstan планирует войти в Корейскую ассоциацию участников фондового рынка (KOSDAQ).

Image

Наш Адрес

РК, город Алматы, пр. Достык, 210
Блок Б, 1 этаж

Телефон

Мобильный


  • Пн-Пт: 8.00-19.00 Суб: 8.00-14.00